Palvelut

Panoksemme on vahvimmillaan moniyritysympäristöissä, joissa tuotekehitysvastuuta jaetaan useille palveluntuottajille ja tuloksena olevan tuotteen täytyy solahtaa kitkatta yrityksen omaan tai ulkoistettuun tuotantoon laajalla maantieteellisellä alueella. Samalla on varmistettava tuotteen kilpailukykyinen kustannusrakenne ja skaalattavuus.

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet lukuisia tuotanto- ja teknologiasiirtoja sekä kansainvälisille suuryrityksille että kansainvälistyville pohjoismaisille kasvuyrityksille. Olemme päivittäneet sekä tuotetalojen että valmistuspalveluyritysten prosesseja ja jalkauttaneet päivitetyt prosessit tuotantoon. Näissä yhteyksissä olemme toteuttaneet myös lukuisia kolmannen osapuolen tarkastuksia ja käynnistäneet korjaavat toimenpiteet.

Verkostomme vahvistaa asiakayrityksemme omia resursseja tai tuottaa koko tuoteratkaisun valmistuspalveluineen sovitun konseptin mukaan. YOKA varmistaa myös tuotteen ja palvelun elinkaaren hallinnan

YOKA on ketterä konsultointi- ja projektinhallintapalveluiden tuottaja, jolla on vuosikymmenien kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, sekä erityisesti tuotanto- ja teknologiasiirroista moniyritysympäristöissä.

YOKAn palvelut tarjoavat luotettavat ja kustannustehokkaat ratkaisut tuotteiden eri elinkaarivaiheisiin. Lisäksi YOKA räätälöi palvelunsa kattamaan asiakkaidensa yksilölliset tarpeet. Asiakkaitamme ovat niin kansainväliset suuryritykset kuin kotimaiset pk-yrityksetkin.

 
Tuotannollistaminen Valmistus-ja
toimitusketjuratkaisut

YOKA luo tuotteillesi nopeat, laadukkat ja kustannustehokkaat sarjavalmistusmenetelmät, jotka auttavat siirtymään kohdemarkkinoille nopeammin kuin kilpailijat. YOKA tuo käyttöösi ammattitaitonsa valmistus- ja toimistusketjujen tehokkuuden, joustavuuden, luotettavuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.
 
Toiminnan kehittäminen ja
varmistaminen
 Kansainvälistyminen
YOKA on erikoistunut vaativien tuotanto- ja teknologiasiirtojen johtamiseen epätyypillisissä olosuhteissa, moniyritys ja kulttuuriympäristöissä. YOKA tuntee yritysten kansainvälistymisen vaiheet ja haasteet sekä toiminnan aloittamisen ja lokalisoinnin edellytykset uusilla markkina-alueilla